مرد صاحب دل خطاب به جماعت گفت

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری موسسه شبانه روزی موسسه امداد پرستاران مبین در تهران گویند صاحب دلی، وارد جمعی شد. حاضرین همه او را شناختند و از او

ادامه

آنچه تو از رو می خوانی من از برم

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری شبانه روزی مبین در تهران یکی بود یکی نبود . فروشنده ی دوره گردی بود که به روستاها می رفت و جنس خرید

ادامه

تو خاموشى بیاموز از بهائم

خدمات پرستاری

نادانى مى خواست به الاغى سخن گفتن بیاموزد، گفتار را به الاغ تلقین مى كرد و به خیال خود مى خواست سخن گفتن را به

ادامه

قصه کودکانه و زیبای ملخ طلایی

نگهداری کودک در منزل

روزی روزگاری در سرزمین ما،مرد باایمان و خوش اخلاقی زندگی می کرد که خیلی دوست داشت به دیگران کمک کند. او همیشه مواظب آدم های

ادامه

داستان هرگز برای کسی بیشتر از خودش نگران نباش

داستان هرگز برای کسی بیشتر از خودش نگران نباش

شیوانا همراه کاروانی از راهی می گذشت. در این سفر با مردی تاجر هم سفر بود که به قصد تجارت با تنها پسرش سفر می

ادامه